Škola
1. - 6. ročník

Poznáváme svět i sebe. Probouzíme a živíme zájem.

Děti k nám v každém věku chodí opravdu rády. Těší se na kamarády i na učitele.

S kamarády bádají, tvoří, sdílejí. Někdy se přitom hádají, ale vždy se pak dokáží domluvit. S učiteli je zábava a dětem rozumí. Cítí, kdy a jak inspirovat, kdy dát podporu k překonání překážky a kdy naopak prostor a čas.

Učitele
nemá vést
snaha přimět dítě,
aby se něčemu
naučilo...
...ale touha
nechat v něm
hořet světlo
inteligence.
Maria
Montessori
Maria
Montessori
Učitele
nemá vést snaha
přimět dítě, aby
se něčemu
naučilo...
...ale touha
nechat v něm
hořet světlo
inteligence.
Maria
Montessori
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward

Rozvíjíme sebedůvěru, kreativitu, kritické myšlení a komunikaci.

Zkrátka to, co zvlášť v dnešní době pro život nejvíc potřebujeme. Učíme se spolu, živě, prakticky a v souvislostech. Zkoumáním a chybami, bez známek a srovnávání, bez tabule, učebnic a přetěžujících domácích úkolů.

Kdo jsme

Od roku 2014 jsme komunitní česko-anglickou Montessori školou s otevřenými vztahy s dětmi i rodiči a silným týmem učitelů, kteří svou práci dělají srdcem. V domácím prostředí vily se zahradou u Branického lesa se společně učíme a prožíváme každý den ve dvou věkově smíšených třídách pro 1. - 3. a 4. - 6. ročník.

Vše je zajímavé, když to miluji a ukazuji tak, aby to mohl vidět i druhý. V naladění na jeho svět a způsob vnímání a chápání. Když jsou děti a učitelé přáteli, učení jde s radostí a lehkostí.
Bára, třídní 4. - 6. ročníku

Jak se učíme

Inspirujeme

Prostředím plným zajímavostí otevíráme celý svět a necháváme děti ho zkoumat. Skrze Montessori pomůcky, badatelské projekty, skutečnou práci. Ve třídě, v přírodě, ve městě. Nejdéle v nás zůstává to, co jsme zažili, objevili, použili. Ne to, co jsme se slepě snažili uložit do hlavy.

Pověz mi
a zapomenu, ukaž
mi a vzpomenu si,
nech mě se účastnit
a pochopím.
Konfucius
Pověz mi
a zapomenu, ukaž
mi a vzpomenu
si...
...nech mě
se účastnit
a pochopím.
Konfucius
Pověz mi
a zapomenu, ukaž
mi a vzpomenu
si...
...nech mě
se účastnit
a pochopím.
Konfucius
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward
Vzděláváme
děti pro svět,
o kterém netušíme,
jak bude
vypadat.
Kreativita
je dnes stejně
důležitá jako
gramotnost.
Ken
Robinson
Ken
Robinson
Vzděláváme
děti pro svět,
o kterém netušíme,
jak bude
vypadat.
Kreativita
je dnes stejně
důležitá jako
gramotnost.
Ken
Robinson
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward

Diskutujeme

Místo předkládání odpovědí učíme klást otázky. Místo řešení ukazujeme cesty, jak k nim dojít. Právě děti často nacházejí cesty a řešení nová. A právě tuhle kreativitu a odvahu řešit neznámé budou v dnešním světě opravdu potřebovat.

Hledáme souvislosti

Místo oddělených informací zkoumáme vztahy mezi nimi. Propojujeme předměty a témata do příběhů a projektů, z nichž souvislosti přirozeně vyplývají. Souvislost je smysl, důvod, proč mě věc zajímá. A také klíč k učení, k přemýšlení o světě a skládání jeho mozaiky.

arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward

Pozorujeme a nasloucháme

Reagujeme na zájem, schopnosti i způsoby učení každého dítěte. Reagujeme na témata dětí a dáváme jim prostor se do nich ponořit. Místo hodin a rozvrhu ukazujeme a inspirujeme a děti následují, co je volá, a o to víc objevují. Zveme děti na své prezentace a ony nás zvou na jejich.

Když nejsme
připraveni
dělat chyby...
...nikdy
nepřijdeme
s ničím novým.
Ken
Robinson
Když nejsme
připraveni
dělat chyby...
...nikdy
nepřijdeme
s ničím novým.
Ken
Robinson

Milujeme chyby

Sdílíme své úspěchy i neúspěchy. Dáváme si pravdivou zpětnou vazbu a učíme se oceňovat své silné stránky i pracovat s těmi slabými. Chyba je zkušenost, nástroj učení a kreativity. Sebepoznání a přijetí je sebedůvěra, zdroj radosti a vývoje.

Když nejsme
připraveni dělat
chyby, nikdy
nepřijdeme s ničím
novým.
Ken
Robinson
Když nejsme
připraveni
dělat chyby...
...nikdy
nepřijdeme
s ničím novým.
Ken
Robinson
Když nejsme
připraveni
dělat chyby...
...nikdy
nepřijdeme
s ničím novým.
Ken
Robinson
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward
Když
se nevyznáme
ve vlastních emocích,
nemůžeme rozumět
druhým.
Pak
jakkoli jsme
chytří, daleko
se nedostaneme.
Daniel
Goleman
Když
se nevyznáme
ve vlastních emocích,
nemůžeme rozumět
druhým.
Pak
jakkoli jsme
chytří, daleko
se nedostaneme.
David
Goleman
Když
se nevyznáme
ve vlastních emocích,
nemůžeme rozumět
druhým.
Pak
jakkoli jsme
chytří, daleko se
nedostaneme.
David
Goleman
Daniel
Goleman
Když
se nevyznáme
ve vlastních emocích,
nemůžeme rozumět
druhým.
Pak jakkoli
jsme chytří,
daleko se
nedostaneme.
Daniel
Goleman
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward

Spolupracujeme

Stejně jako doma nebo v práci se nerozdělujeme podle věku. Učíme se společně a vzájemně, mladší od starších i obráceně. V každodenní spolupráci řešíme odlišné názory, hledáme pochopení a konsensus. Pro pocit štěstí v životě potřebujeme naplňující vztahy, pro úspěch v práci otevřenost a spolupráci.

Hledali jsme menší školu s individuálním přístupem, která ocení a rozvine silné stránky a podpoří ve slabých.

Školu, kam bude Ondrášek chodit rád, kde se bude cítit bezpečně. Ve Vrbičkách jsme ji našli a jsme za to vděční. Ceníme si přátelské atmosféry a otevřené komunikace. Líbí se nám množství pomůcek, krásné akce i pro rodiče, přirozená výuka angličtiny, projekty, které tvoří děti. Nemohli jsme vybrat lépe.

Andrea a Jindřich, rodiče prvňáčka
Baví mě dělat prezentace o tom, co mě zajímá. Líbí se mi, že nesedíme v lavicích, učíme se s pomůckami nebo i venku a učitelům říkáme jménem.

Všechno, co děláme, děláme zábavnou formou, ne že nám to učitelé jen řeknou. Když nás zajímá přírodověda, venku se toho dozvíme víc než z knihy. A je boží, že Tom nás učí třeba i jak zapálit oheň jen s nožem.

Aiden, páťák
S Vrbičkami jsme měli skvělé zkušenosti ve školce a zůstali jsme, protože si přejeme školu, kde děti respektují.

Kde se učí samostatně přemýšlet a jsou vedené přirozenou zvídavostí, ne autoritou a drilem. V chování dětí z Vrbiček vidím rozdíl oproti mnohým z klasických škol. Jsou víc spolupracující, empatické a vyzrálejší.

Martina, máma druháka
Mám ráda, že máme větší volnost v tom, co zrovna chceme dělat, na co se cítíme. A baví mě, že můžeme i vtipkovat.

Líbí se mi, že se k sobě chováme hezky a že když se pohádáme s kamarádkami, učitelé nám to pomůžou vyřešit. Chci se ještě víc naučit zpracovávat svoje myšlenky do prezentací. A těším se na kavárnu v Roblíně!

Ema, páťačka
arrow_back
arrow_forward

Praktické informace

Rytmus dne

7.45 - 8.30
ranní družina
8.30 - 12.00
Výuka
Skupinová a individuální práce a projekty. Kombinace nabídky a doporučení učitelů a volby dětí, bez pevného rozvrhu a zvonění.
12.00 - 12.30
Oběd
12.30 - 13.30
Pobyt venku
Na zahradě, v lese, na hřišti.
13.30 - 15.00
Výuka
Mladší ročníky volný čas s učiteli. Osobní projekty, čtenářské, jazykové, tvořivé a pohybové dílny.
15.00 - 16.45
družina a kroužky
roční kalendáŘ

Odpolední kroužky

Keramika s americkým výtvarníkem Chrisem
Výtvarný s mexickou malířkou Alejandrou
Dramatický s mladou divadelnicí Adélou
Aikido s 6. danem Mirkem dědou „Bumbácem“
Další kroužky každý rok jiné dle aktuálních zájmů dětí.
Ceny kroužků od 1900 do 2600 Kč za pololetí.

Spolupráce s rodiči

Každodenní kontakt při předávání dětí
Informace a fotky v mobilní aplikaci Twigsee
Individuální konzultace s učiteli
Detailní slovní hodnocení na vysvědčení
Návštěvy a pozorování ve výuce
Večery, kde rodiče zažijí naše způsoby práce
Akce a oslavy pro rodiče i veřejnost
Přednášky a dílny rodičů o práci, zájmech, zkušenostech

Školné

13 700 Kč
měsíčně (září - červen)
Zahrnuje družinu od 1. do 5. ročníku. Nezahrnuje stravné a kroužky.
2 000 Kč
měsíčně / obědy
Stravné odpovídá 100 Kč na den. Dopolední svačina z domova, odpolední v družině vždy s výběrem zeleniny a ovoce. Obědy od Ecolandia s výběrem ze tří jídel.

Sourozenecké slevy:

7% sleva z ceny školného u druhého sourozence ve škole.
30% sleva z ceny školného u třetího sourozence ve škole.

Zápis

Do 1. ročníku každoročně přijímáme 10 dětí.
Zápis probíhá v dubnu. Před zápisem už od podzimu zájemcům umožňujeme a doporučujeme dopolední návštěvu obou rodičů s pozorováním výuky a rozhovorem s učiteli a následně jednodenní návštěvu dítěte.
Do ostatních ročníků přijímáme děti kdykoli během roku v případě volných míst. Přestupu předchází dopolední návštěva obou rodičů s pozorováním výuky a rozhovorem s učiteli a následně týdenní seznamovací pobyt dítěte.

Kontakty

1. - 3. ročník
Nicole Horová
nicole@willowtrees.cz
4. - 6. ročník
Barbora Perknerová
bara@willowtrees.cz
Akutní vzkazy
+420 606 715 202
Info k předání učitelům do 15.00
+420 773 882 534
Info do družiny od 15.00 do 17.00