Školka
1,5 - 6 let

Přibližujeme svět malým. Sami pak dokážou velké.

S láskou děti provázíme každodenním objevováním, radostmi i starostmi.

Následujeme jejich potřeby, pocity a přání. Jejich způsobem jim ukazujeme to, co je právě zajímá. Necháváme je vše zkoušet a zkoumat všemi smysly. Přirozeně a s radostí tak poznávají svět a učí se starat o sebe i druhé. A cítí se šťastné, velké a důležité.

Dítě
je zázračná
bytost. Následuj
ho a ono ti
ukáže...
...co právě
potřebuje
dělat.
Maria
Montessori
Maria
Montessori
Dítě
je zázračná
bytost. Následuj
ho a ono ti
ukáže...
...co právě
potřebuje
dělat.
Maria
Montessori
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward
arrow_back
arrow_forward

Rozvíjíme sebedůvěru a samostatnost v péči o sebe i okolí.

Skrze Montessori pomůcky, tvoření, pohyb a péči o prostředí děti objevují slova, čísla, přírodu, umění. Učí se uklidit, připravit svačinu, starat se o zvířátko, zahradu, les. Učí se vyjádřit své pocity a přání, naslouchat druhým, prosadit se i ustoupit.

Kdo jsme

Od roku 2010 žijeme rodinnou česko-anglickou Montessori školkou opravdu přizpůsobenou dětem. Ve vile se zahradou mezi Kunratickým parkem a rybníkem Šeberákem se každodenně setkávají s českými a anglicky mluvícími učiteli a kamarády ve dvou třídách pro děti od 1,5 do 3 let a od 3 do 6 let.

Vše u nás je tak nízko, aby dítě dosáhlo a mohlo si vybrat, tak malé, aby se mu vešlo do ruky. A přesto tak dospělé. Protože nejmenší mají největší radost, když sami dokážou něco velkého. A z toho roste důvěra v sebe i svět.
Martina, učitelka dětí 3 - 6 let

Jak se učíme

Dítě je svým tvůrcem

Zkoumání světa ho samo volá, samo intuitivně ví, co právě potřebuje dělat a poznat. Když cítí, že je čas přelívat vodu, osahávat textury, počítat, kreslit či tančit, ponoří se, až svět kolem na chvíli zmizí. A každý den se k tomu vrací tak dlouho, dokud není se svým uměním spokojené.

Dát dětem svobodu volby znamená přirozené učení a radost z úspěchu. Proto nemáme rozvrh aktivit a neurčujeme dětem, co mají kdy dělat. Vše mají k dispozici a mohou jít vždy za tím, co je právě nejvíc rozvíjí.
Děti milují dělat skutečné věci jako dospělí. Proto si u nás nejen hrají a připravují se na školu, ale i uklízejí, vaří, kutí, zahradničí. Zvládnou mnohem víc, než si myslíme. A jsou na sebe hrdé.

Prostředí je učitelem

Třída plná Montessori pomůcek, kuchyň, zahrada, les, každý z nás. Děti pozorují, zkoumají a nasávají vše kolem sebe, ze všeho a od všech se učí, všechno chtějí zkusit. My pro ně připravujeme inspiraci, aby se mohly učit vlastními zkušenostmi, samy ve svém rytmu i společně.

Učitel je průvodcem

Očima i srdcem pozorujeme a nasloucháme a podle toho děti provázíme každým dnem, inspirujeme, ukazujeme, pomáháme a někdy nepomáháme. Protože když je činnost dobře připravená a dítě ji zvládne bez pomoci, rad či opravování, má ze sebe mnohem větší radost.

Každé dítě milujeme, každé nás fascinuje a učí hledat nové cesty. Vždy přemýšlíme, co právě cítí, co hledá, co touží dělat, jak mu to ukázat, s čím a jak mu pomoci.
Vnímat sebe i druhé a umět se vyjádřit a domluvit je základ šťastného bytí. Proto se učíme o pocitech, potřebách a přáních mluvit a společně tvořit pravidla našeho soužití, aby nám spolu bylo krásně.

Společně nás učí vztahy

Kdo jsem a jaký jsem a kdo jsou ostatní? V čem jsme stejní a v čem se lišíme? Jak být sám sebou, a přitom neomezovat či nezraňovat druhé? Jak se prosadit a kdy ustoupit? Jak vyřešit konflikt? To vše s dětmi každý den v různých situacích prožíváme a učíme se rozpoznávat a řešit.

Není školka jako školka, Vrbičky můžeme doporučit všemi deseti.

Od první návštěvy jsme cítili, jak je celý kolektiv příjemný a autentický a že dává do práce srdce, investuje do dětí a je to znát. Nejvíc oceňujeme přístup všech k dětem, starostlivost, péči, nekonečnou trpělivost. O Montessori jsme se od malička snažili i doma, ale až ve školce se náš syn stal opravdu samostatným, našel si přátele a baví ho angličtina. Děkujeme.

Lucie, máma dvouletého
Ve Vrbičkách je skvělý velmi osobní, laskavý a respektující přístup učitelů ke každému dítěti.

Líbí se nám, jak jsou děti vedeny ke vzájemnému respektu a učí se spolu komunikovat v situacích, kdy je třeba najít společné řešení. Velmi si vážíme zkušené Martiny, která dokáže poradit v různých situacích a dávat cenné podněty i pro nás rodiče. Líbí se nám, že děti tráví hodně času v přírodě, na zahradě a v lese, lesní dny milují. Oceňujeme také velmi kvalitní předškolní přípravu.

David a Šárka, rodiče předškolačky
Benovi se ze školky nechtělo. Zcela vážně zvažoval variantu, že by v ní zůstal až do dospělosti.

Za nás rodiče chci poděkovat celému týmu, že společně vytváříte prostředí, kde se děti cítí dobře a rozvíjí se správným směrem, to je obrovský dar do života.

Tomáš, táta skoro školáka
arrow_back
arrow_forward

Praktické informace

Rytmus dne

7.30 - 8.00
ranní družinka
Pro zájemce, kteří potřebují do práce brzy.
8.00 - 11.00
dopolední montessori program
Příchod dětí do 8.30 je důležitý pro jejich aklimatizaci ve třídě. Čas svačiny si děti volí dle potřeby.
11.00 - 12.30
pobyt venku
Na zahradě, v lese, na hřišti.
11.30
Oběd dětí 1,5 - 3 roky.
12.30
Vyzvedávání dětí 1,5 - 3 roky s půldenním programem.
12.30 - 13.30
oběd a společný kruh
13.30
Vyzvedávání dětí 3 - 6 let s půldenním programem.
13.30 - 14.30
odpočinek
Předškoláci se věnují specificky zaměřené přípravě na školu.
14.30 - 16.45
Odpolední montessori program
Svačina po odpočívání nebo po kroužku.
14.30 - 15.30
Zájmové kroužky pro děti 3 - 6 let.
16.30
Vyzvedávání dětí 1,5 - 3 roky.
16.45
Vyzvedávání dětí 3 - 6 let.
Pro děti 3 - 6 let celodenní péče pondělí až pátek.
Pro děti 1,5 - 3 roky celodenní péče pondělí až čtvrtek, v pátek do 12.30.
V pátek v brzkém odpoledni Montessori herny pro rodiče s dětmi 1,5 - 3 roky.
roční kalendáŘ
aktuální herny

Odpolední kroužky

Keramika s americkým výtvarníkem Chrisem
Hudební s flétnistkou Markétou
Pohybový s naší hospodářkou Pavlou
Kathak s tanečnicí a loutkoherečkou Ivanou
Aikido s 6. danem Mirkem "dědou Bumbácem"
Kroužky jsou zahrnuty v ceně školného, pouze za keramický se hradí příspěvek na materiál 1 500 Kč za pololetí.

Spolupráce s rodiči

Každodenní kontakt při vyzvedávání dětí
Informace a fotky v mobilní aplikaci Twigsee
Individuální konzultace s učiteli
Návštěvy a pozorování ve výuce
Večery, kde rodiče zažijí naše způsoby práce
Odpoledne pro předškoláky s rodiči
Akce a oslavy pro rodiče i veřejnost
Přednášky a dílny rodičů o práci, zájmech, zkušenostech

Školné

7 300 - 17 500 Kč
měsíčně od září do června
Dle rozsahu docházky. Nezahrnuje stravné.
Stravné se hradí zvlášť ve výši 115 Kč na den. Dopolední a odpolední svačina vždy s výběrem zeleniny a ovoce. Bio obědy od Bionea s výběrem z masového či vegetariánského menu.
V létě čtyři týdny program pro děti do 7 let od nás i odjinud.

Zápis

Do školky přijímáme děti kdykoli během roku do naplnění kapacity.
Zájemcům doporučujeme dopolední návštěvu obou rodičů s pozorováním výuky a rozhovorem s učiteli a následně návštěvu s dítětem.
Pro seznámení s Montessori vzděláváním a s naší školkou pořádáme pravidelné páteční herny pro rodiče s dětmi.

Kontakty

Vyzvedávání
+420 608 290 710
Pro akutní SMS vzkazy od 7.30 do 17.00